Sazebník pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla pro rok 2004

R1 - RODNÉ ČÍSLO, REGION PRAHA - pro pojistníky s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy (s PSČ začínajícím číslovkou 1). Pojištění je uzavíráno na rodné číslo.

R2 - RODNÉ ČÍSLO, VELKÁ MĚSTA NAD 90 000 OBYVATEL - pro pojistníky s trvalým pobytem na území bývalých okresů Praha - východ, Praha - západ a měst nad 90 000 obyvatel, tj. Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň a Ústí nad Labem. Pojištění je uzavíráno na rodné číslo.

R3 - RODNÉ ČÍSLO, SÍDLA DO 90 000 OBYVATEL - pro pojistníky s trvalým pobytem v sídlech do 90 000 obyvatel mimo sídel uvedených v sazebnících R1 a R2. Pojištění je uzavíráno na rodné číslo.

IČ - IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO (BEZ OHLEDU NA TRVALÝ POBYT POJISTNÍKA) - pro pojistníky jejichž pojištění je uzavíráno na identifikační číslo - IČ bez ohledu na trvalý pobyt pojistníka.

 

BONUSY